NEW SITE

Условия за ползване

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за продажба на артикулите  в електронния магазин www.agro-magazin.com (наричан по-нататък за краткост „електронният магазин") собственост на "ДЖАМБО 60" ООД.
Чл. 2. „Клиент на електронния магазин” (наричан по-нататък за краткост „клиент”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин, насочени към покупката на такива артикули.
Чл. 3.
(1) Заплащане на извършваните покупки в електронния магазин се осъществява по следния начини:
(1). чрез наложен платеж, при получаване от куриера;
(2) "ДЖАМБО 60" ООД си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите артикули.
(3). "ДЖАМБО 60" ООД потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо или телефонно обаждане на посочения от клиента в електронния формуляр за доставка електронен адрес или телефон.
Чл. 4. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма  в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.
 


Цени

Чл. 5.
(1) Цените са посочени в български лева.
(2) "ДЖАМБО 60" ООД си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на "ДЖАМБО 60" ООД поръчка цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това по-долу срок.
Чл. 6. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули без цената на доставка.
 


Срокове
 

Чл. 7. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок от 2 (два) до 7 (седем) работни дни от момента на изпращането й (в зависимост от населеното място)
 


Доставка на закупените артикули


Чл. 8. Клиентът е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, община, област, телефон и e-mail за обратна връзка.
Чл. 9. Абонатът може да посочи като „адрес за доставка” единствено адрес на територията на Република България. "ДЖАМБО 60" ООД  не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.
Чл. 10. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е невалиден или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована.

Чл. 11. При доставка на повредени или дефектни артикули, клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес office@djambo60.com или на телефони 0898 220 543, 0895 487 152, 032 621 454, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.
Чл. 12.
(1) "ДЖАМБО 60" ООД не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.
(2) При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, "ДЖАМБО 60" ООД полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.Връщане на закупени от електронния магазин артикули


Чл. 13. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули. За целта е необходимо да са налице следните условия:
1. артикулът да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;
2. разходите за доставката на поръчката до адреса на клиента и от адреса на клиента до офиса на "ДЖАМБО 60" ООД посредством същата куриерска фирма, която е извършила доставката до адреса на доставка, са за сметка на клиента;
3. клиентът да информира ДЖАМБО 60 ООД за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адреc office@djambo60.com или позвъни на телефони 0898 220 543, 0895 487 152, 032 621 454.
Чл. 14. "ДЖАМБО 60" ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. ДЖАМБО 60 ООД  може да използва информацията за личните данни на Абонатите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.
Чл. 15. "ДЖАМБО 60" ООД си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта office@djambo60.com и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.

 

ТОЗИ САЙТ Е РЕКЛАМЕН!

Препаратите за растителна защита не могат да бъдат закупени онлайн, те са само с информативна цел.


ВЪЗМОЖНО Е В ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ДА ИМА ДОПУСНАТИ НЕТОЧНОСТИ.

МОЛЯ, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ ТАКИВА, СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА КОНТАКТ:

0898 220 543 И 0895 487 152

 

Вашият IP адрес е: 44.200.194.255
Copyright © 2024 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE