ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ 2019


Уважаеми стопани,

информирам ви, че e утвърдени срокове за прилагане на държавна помощ по

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период прилагана през пролет 2019 г.  

 

ТАБЛИЦА РАЗРЕШЕНИ ПРЕПАРАТИ

 

§  Срок за подаване на заявления към ДФЗ за участие в помощта: от 11 февруари до 5 март 2019 г.

§  Срок за отчитане и представяне на документи пред ОДБХ и ДФЗ: до 12 април 2019 г.

§  Срок за изплащане на средствата до 27 май 2019 г.

 

Заверката на дневниците и декларациите по програмата могат да се извършват и в по-ранни срокове!

Обръщаме внимание да не се изчакват крайните дати !!!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ:

1.  Попълнени и заверени от агроном дневници за растително защитни мероприятия /ДПХО/.

2.  Попълнена декларация по образец с разхода на вложените продукти за растителна защита, одобрени по схемата.

3.  Оригинална фактура за закупени ПРЗ от регистрирана в БАБХ фирма, заверено копие от фактура, което остава в досието на ЗП.

4.  Заявление за участие в програмата пред  ДФЗ, което се показва на място при заверката.

5.  Сертификат по чл. 83 за професионален потребител на ПРЗ по ЗЗР.

 


Няма продукти в тази категория.
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ДДС!
Вашият IP адрес е: 18.206.48.142
Copyright © 2019 Агро Магазин - Джамбо 60