NEW SITE

ПРОГРАМА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ 2021


Уважаеми стопани,

информирам ви, че e утвърдени срокове за прилагане на държавна помощ по

 

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период прилагана през eсен - 2021г.  

 

Срок за подаване на заявления към ДФЗ за участие в помощта: от 11 октомври до 29 октомвли 2021 г.

Срок за отчитане и представяне на документи пред ОДБХ и ДФЗ до 12 ноември 2021 г.

Поради краткият срок, обръщаме внимание да не се изчакват крайните дати !!!

 

 

 ТАБЛИЦА ЗИМНИ / ПРОЛЕТНИ  ПРЪСКАНИЯ  ТУК                             

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ:


Попълнена и подписана декларация по образец с разхода на вложените продукти за растителна защита, одобрени по схемата.

Копие от фактура/и, необходимо за досието на ЗП в ОДБХ. Фактурата трябва да е с дата от или след датата на заявено участие по програмата пред ДФЗ.

Договор с ДФЗ за заявено участие по програмата – представя се на място, след което се връща.

Попълнени и заверени от агроном дневници за растително защитни мероприятия /ДПХО/. Записите в дневниците е необходимо да са след датата на издадената фактура.

Задължително е всеки участник по програмата да представи сертификат по чл. 83, при условие че в работи с ПРЗ от втора професионална група.

 

 

 

Информация за всички програми, форми на дневници, декларации може да свалите свободно в сайта на БАБХ – в частта за земеделски производител.


Няма продукти в тази категория.
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ДДС!
Вашият IP адрес е: 44.213.63.130
Copyright © 2023 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE