NEW SITE

БИО КИЛ 500 мл.

17.50лв.  13.50лв.
Спести: 23% отстъпка
С ДДС

 БИО КИЛ ЕКСТРА СПРЕЙ 500 мл

BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT инсектицид-акарицид представлява готова за употреба микрокапсулирана водна инсектицидна суспензия с широк спектър на действие. Суспензията действа основно при контакт с незабавно и дълготрайно въздействие върху всички пълзящи и летящи насекоми, включително мухи, комари, хлебарки, мравки, безкрили насекоми, дървеници, кърлежи, бълхи, молци, акари, термити, оси, паяци и въшки до 2 месеца.
 
Предпазни мерки:
Не пийте и не се хранете по време на пръскане и мийте ръцете си добре с вода след употреба.
Пазете от деца и домашни любимци.
Съхранявайте далече от храни.
Не вдишвайте мъглата от спрея и избягвайте съприкосновение с кожата.
Препаратът има токсично въздействие върху рибите и пчелите.
Много токсичен към водните организми и може да предизвика дълготрайни вредни въздействия във водната среда.
Не изпразвайте опаковката в каналите и канализацията.
Пазете от замръзване.
Подлежаща на рециклиране PET бутилка.
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Разклащайте контейнера с BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT в продължение на поне 15 секунди, преди употреба. Напръскайте малка незабележима площ от повърхността или тъканта подлежаща на третиране за гарантиране на стабилността на цветовете или установяване появата на петна, преди цялостно нанасяне. Дръжте флакона на разстояние 30 см от повърхностите и пръскайте до лекото им намокряне. Избягвайте замърсяването на храни и вода за пиене с препарата. Покривайте повърхностите за приготвяне на храни и съдовете/приборите за хранене при третирането. Покривайте аквариумите и клетките за птици, преди пръскане. Не използвайте препарата като спрей за помещенията. Лесен за отмиване. Неутрален мирис, незапалим, без окислители или взривоопасни вещества, без пропеленти. Биоразградим.
 
Използвайте 50 мл/м2 от продукта за третиране на непорьозни повърхности.
Използвайте 100 мл/м2 от продукта за третиране на порьозни повърхности.
 
BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT е регистрирана търговска марка на Jesmond Holding AG.
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT е особено подходящ за вътрешни/жилищни зони, но също и в непосредствена близост до жилищни сгради и заобикалящата ги среда за борба с вредните насекоми, обитаващи пространствата около жилищата. Приложението на открито трябва да се ограничава единствено до третирането на определени места. Външната част на прозорците и рамките на входните врати и праговете трябва да се пръскат директно за постигане на добро покритие за незабавно ликвидиране на вредителите.
В допълнение, локалните приложения на открито могат да предотвратят потенциалното навлизане на летящи и пълзящи насекоми, намалявайки нашествията на вредители.
 
BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT е подходящ за контрол на комари в зелени площи като жив плет или храсти.
 
Не използвайте при дъжд.
Не нанасяйте директно в каналите или на места с наличие на водни организми.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ЗАКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
Третирайте подовете, стените, пукнатините, тъмните/трудно достъпните ъгли, снадки, фуги и кухини, скритите повърхности под мивките, зад хладилниците и готварските печки/фурни или местата, където подозирате, че обикновено се крият насекомите вредители. Отстранявайте материалите, в които обичат да се крият паяците и третирайте под или до засегнатите повърхности. За ликвидирането на мравки, третирайте вратите, около рамките на прозорците, пукнатините и водопроводните и канализационните изводи или други зони предоставящи възможност за потенциален достъп. За унищожаване на въшки, използвайте прахосмукачка в съответната зона, перете завивките и пръскайте рамката на леглото от разстояние 20 до 25 см; изчакайте пълното изсъхване на препарата, преди употреба. Препаратът проявява остатъчна активност до 6-8 седмици дори при наличието на груби и порьозни повърхности.
ДА НЕ (Е ПРЪСКА ДИРЕКТНО ВЪРХУ ТЯЛОТО.
 
ПЪРВА ПОМОЩ
При попадане в очите, дръжте очите отворени и плакнете бавно и деликатно с вода в продължение на 15-20 минути. Отстранявайте контактните лещи, ако носите такива, след първите 5 минути, после продължете с плакненето. Свържете се с център за контрол на отровите или с лекар за набавянето на съвети относно приложимото третиране.
При попадане върху кожата или дрехите, свалете заразените дрехи. Плакнете кожата с много вода. При нестихващи симптоми, свържете се с център за контрол на отровите или с лекар незабавно за набавянето на съвети, относно приложимото третиране.
При поглъщане, свържете се с център за контрол на отровите или с лекар незабавно, за набавянето на съвети, относно приложимите мерки. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не получите съответните инструкции за това от център за контрол на отровите или лекар. Не давайте никакви течности на засегнатото лице. Не давайте никакви препарати с орално приложение на лице, изпаднало в безсъзнание.
 
При нужда да се консултира с Центъра по отравяния - София, на следните телефони:
02/91-54-346 и 02/91-54-426 или
НСЦПМ „Пирогов" тел: 02/51 53 346 или 02/51 53 426 "Обща Токсикология".
 
СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ/ДЕПОНИРАНЕ
При съхранение на стайна температура в оригиналната опаковка BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT остава стабилен за (поне) 2 години.
 
Лицето използващо този продукт ще бъде отговорно за всякакви щети/вреди, възникващи в резултат на неправилна употреба.
Контейнерът трябва да се изхвърля/депонира след пълното му изразходване по начин, щадящ околната среда.
Не продавайте в насипно състояние.
Не подлагайте контейнера на повторна употреба.
BIO KILL® EXTRA MICRO FAST GT е регистрирана търговска марка на Jesmond Holding AG.
 
Състав:
100 г продукт съдържат:
IR-trans Phenothrin (CAS 26046-85-5) 1.0 г/л (0.10%);
Prallethrin (CAS 23031-36-9) 0.1 г/л (0.01%);
Коформуланти до 100 г
 
Предупреждения за опасност:
H411 Токсично за водните организми с дълготрайно въздействие.
 
Препоръки за безопасност:
P273 Избягвайте изпускане/разливи в околната среда.
P391 Събирайте разливите.
P501 Депонирайте съдържанието/контейнера съгласно изискванията на националните разпоредби.
 
Срок на годност:
24 месеца на стайна температура.
 
Регистрационен номер:
№ 2234-1/17.10.2017 на МЗ
 
Опаковка:
500 мл
 
Притежател на регистрацията:
JESMOND HOLDING AG , Швейцария
 
Лице, което пуска на пазара:
Камакс Л. Инжинеринг ООД, България
 
Производител:
Diachem S.p.A, Италия
 
 

Добави към кошницата:

  • 48 Брой в наличност


Този продукт беше добавен в нашия каталог на 29 юни четвъртък, 2023.

Вашият IP адрес е: 44.200.194.255
Copyright © 2024 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE