NEW SITE

МАВРИК 2 Ф /по заявка/

С ДДС

МАВРИК 2 Ф

Химична група на активното вещество: Пиретроид

Съдържание на активното вещество: 240 г/л Тау-флувалинат

Вид на формулацията: ЕВ - емулсия, масло във вода

Маврик 2Ф представлява широкоспектърен контактен инсектицид с добро последействие за борба с неприятели по:

-       краставици и пипер в оранжерии

-       краставици и домати на открито

-       люцерна

-       пшеница

-       захарно цвекло и рапица

Област на прилагане на продукта: За условията на Република България Маврик 2Ф е одобрен за употреба при:

· краставици в оранжерии за борба срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii) в концентрация - 0.02 % с максимален брой приложения - 1-2 в интервал -14 дни;

· краставици на открито за борба срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii) в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни;

 · пипер в оранжерии за борба срещу зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae) в концентрация - 0.02 % с максимален брой приложения – 1-2 в интервал 14 дни;

· домати на открито за борба срещу доматена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae) в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2, в интервал 14 дни;

· люцерна за семе за борба срещу: - педомерки (Chiasma clathrata; Eubolia arenacearia) – ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни; - люцернов листояд (Phytodecta furnicata) – възрастно, ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни; - люцернов листов хоботник (Otiorrhynchus ligustici) – ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни; - пъпкова галица (Dasyneura ignorata)– възрастно, ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни; - цветова галица (Contarinia medicaginis) – възрастно, ларви, в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни;

· люцерна за семе за борба срещу: - грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi), в доза 30 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 14 дни - петниста листна въшка (Therioaphis maculata), в доза 30 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2, третирания в интервал 14 дни

· захарно цвекло за борба срещу листни въшки (Aphis fabae) по в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2, третирания в интервал 14 дни;.

· пшеница за борба срещу: - вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps), в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода; максимален брой приложения 1-2 в интервал 10- 14 дни; - обикновена житна пиявица (Oulema melanopa), в доза 25 мл/дка с 20-40 л/дка вода максимален брой приложения – 1;

· маслодайна рапица – за борба срещу: - рапичен цветояд (Meligethes aeneus) по рапица, във фенофаза от “видимо нарастване на трето междувъзлие” до фенофаза „край цъфтеж”, максимален брой приложения 2-3 третирания в интервал 14 дни между първо и второ третиране и 20-30 дни между второ и трето третиране в доза – 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода. - рапичен (репен) стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi) по рапица - във фенофаза от “разтвoрен трети лист” до “жълт бутон”, 1 приложение в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода. - рапична бълха (Psylliodes chrysocephalus) – във фенофаза от “разтворен трети лист” до “девет и повече листа оформени” - 1 приложение в доза 20 мл/дка с 20-40 л/дка вода.

Приложение: Третиранията трябва да започнат веднага при поява на неприятеля. Повтарянето на третиранията, когато се налага, да е в интервал според указанията за одобрени употреби в Република България.

Маврик 2Ф не се влияе толкова силно от високи температури, както повечето други пиретроиди.

Смесимост - Маврик 2Ф може да се смесва с повечето пестициди.

Механизъм и спектър на действие: Маврик 2 Ф има предимно контактно действие, потискащо развитието на акарите.

 Тъй като Маврик 2 Ф не е отровен за пчелите, той е идеалният продукт за борба срещу насекомните неприятели по време на цъфтеж на културите (рапица). Продуктът е селективен към хищните насекоми и полезната ентомофауна, което определя неговото важно място в системите за интегрирана растителна защита. Маврик 2Ф се характеризира с много бърз начален ефект.

Маврик 2Ф унищожава широк спектър от икономически важни насекомни неприятели атакувайки централната им и периферна нервна система, като при това се прекъсва предаването на нервни импулси.

Карантинен срок: 7 дни домати, краставици (оранжерии и на открито), пипер (оранжерии), люцерна, пшеница, захарно цвекло; 42 дни за рапица.

 


Добави към кошницата:

  • Модел: МАВРИК 2 Ф
  • 1 Брой в наличност


Този продукт беше добавен в нашия каталог на 08 февруари петък, 2019.

Вашият IP адрес е: 34.204.193.85
Copyright © 2020 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE