NEW SITE

Еклипс 70 ВГ - 17.5гр

3.50лв. С ДДС

 Еклипс 70 ВГ - 17.5гр

ПРЕПАРАТ СЪС СЪЩОТО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

ПРЕПАРАТ СЪС СЪЩОТО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Съдържание на активното вещество: 700 г/кг метрибузин.

 Вид на формулацията: Вододиспергируеми гранули (ВГ).

Функция на продукта: Хербицид.

Категория на употреба: Втора професионална.

 Производител на продукта: ADAMA AGAN Ltd.

Механизъм на действие: Еклипс 70 ВГ се поема от растенията, както чрез корените, така и чрез листата като блокира растежа на плевелите. Област на прилагане на продукта:

За условията на Република България, Еклипс 70 ВГ е разрешен за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели при следните култури:

 При картофи – в доза 25-40 г продукт/дка, приложен преди поникване на културата (BBCH 00-09) или в доза 25-30 г продукт/дка, приложен след поникване на културата (след BBCH 10 – след фаза „първите листенца започват да нарастват“ (от клубени) и след фаза „котиледоните напълно се разтварят“ (от семена), при височина на стъблото 5-10 см. Прилагайте по-ниската доза за леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключвате песъчливите почви. Количество вода: 20-50 л/дка. Карантинен срок: Не се изисква, тъй като се покрива от периода на развитие на културата.

Забележка: Продуктът е напълно поносим от следните сортове картофи: Admiranus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

При домати – в доза 25-30 г продукт/дка приложен преди поникване на културата (BBCH 00-09) или в доза 25-40 г продукт/дка приложен след поникване на културата (след фенофаза „пълно развитие на котиледоните“ (след BBCH 10). Към момента на третирането, растенията трябва да са развили поне 8-9 листа (BBCH 18-19). Оптималната фаза за третиране на културата – „първа цветна китка“. Прилагайте по-ниската доза за леки почви, а по-високата на тежки почви, като изключите песъчливи почви. Количество вода: 20-50 л/дка. Карантинен срок: 30 дни.

При моркови – приложен в доза 25-35 г продукт/дка, приложен след фенофаза „разтворен 4 същински лист“ (след BBCH 14). Количество вода: 20-50 л/дка. Карантинен срок: 60 дни.

При соя – приложен в доза 25-35 г продукт/дка, приложен след сеитба, преди поникване на културата. Не използвайте на много леки или торфени почви. Количество вода: 20-50 л/дка. Карантинен срок: Не се изисква, тъй като се покрива от периода на развитие на културата.

 При люцерна – приложен в доза 50-75 г продукт/дка. Прилага се през есента след последният откос, когато културата е във вегетационен покой. Прилагайте ниската доза на леки почви, а високата доза на средно текстурирани, тежки и много тежки почви. Количество вода: 20-50 л/дка. Карантинен срок: 60 дни.

При мека и твърда пшеница и ечемик – приложен в доза 10г продукт/дка след поникването на културата през фенофази на развитие – от „2 листа разтворени“ до „край на братене“ (BBCH 12-29). Количество вода: 40 л/дка. Карантинен срок: Не се изисква, тъй като се покрива от периода на развитие на културата.

Максимален брой приложения за сезон: 1 за всички употреби

Техника на приложение за всички употреби: механизирана наземна техника.

Да не се прилага с ръчна пръскачка.

 Прилага се за контрол на следните плевели:

Alopecurus myosuroldes (лисича опашка), Amaranthus spp. (видове щир), Anagallis arvensis (полско огнивче), Atriplex patula (разстлана лобода), Capsella bursa-pastoris (овчарска торбичка), Centaurea cyanus (синя метличина), Chenopodlum album (бяла куча лобода), Chenopodium spp. (видове лобода), Digitaria sanguinalis (кръвно просо), Fumaria spp. (видове росопас), Geranium spp. (видове здравец), Lamium spp. (видове мъртва коприва), Lollium spp. (видове райграс), Matricaria chamomilla (лайка), Mercurialis annua (едногодишен пролез), Panicum spp. (видове диво просо), Poa annua (едногодишна метличина), Polygonum spp. (видове пиперче), Portulaca oleracea (тученица), Raphanus raphanistrum (дива ряпа), Senecio vulgaris (обикновен спореж), Sinapsi arvensis (див синап), Sonchus oleraceus (градински кострец), Spergula arvensis (полска колянка), Stellaria media (врабчови чревца), Thlaspi spp. (видове попова лъжичка), Ultica dioica (коприва), Veronica spp. (великденче) и др.

Фитотоксичност: Не третирайте домати в оранжерии или тунели.Не третирайте на много леки почви. Не третирайте преди засаждането на домати в следните случаи:

1. Ако се използва по-малко количество семена от 250 г семена/дка, тъй като културата ще бъде по-чувствителна при трайни понижения на температурата;

2. При т.нар. „бели почви“, които образуват кора към момента на поникване на растенията. За третиранията преди поникването или след пресаждането се придържайте към следните мерки: ако се наложи напояване по време на прилагането на продукта, го направете поне 6-7 дни преди третирането; не третирайте култури подложени на стрес (засушаване, високи или ниски температури, преовлажняване и др.); ако е необходима почвена обработка, за да не се засегнат корените на доматите, тя следва да е на повърхността и да се извърши 5-10 дни преди третирането.

 Действие на продукта върху следващите в сеитбооборота култури:

При регистрираните дози не са забелязани негативни въздействия. Не третирайте сортове картофи Draga, Jarla и Vivax, тъй като е установена чувствителност към продукта.


Добави към кошницата:

  • Модел: Еклипс 70 ВГ - 17.5гр
  • 95 Брой в наличност


Този продукт беше добавен в нашия каталог на 20 март понеделник, 2023.

Посетителите които закупиха този продукт, закупиха също и...


Вашият IP адрес е: 3.227.240.72
Copyright © 2024 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE