NEW SITE

АЖИЛ 100 ЕК

С ДДС

ДОСТАВКА ПРИ ЗАЯВКА /3-4 работни дни/

 

АЖИЛ 100 ЕК е системен хербицид, който се абсорбира бързо от листа и след това се транслоцира чрез флоема и ксилема до корените, коренищата и ризомите, като предизвиква инхибиране на растежа на чувствителните плевели.

Нарастването на третираните чувствителни плевели се прекратява незабавно. Плевелите стават червеникаво-кафяви на цвят, което показва унищожаването на тъканите в рамките на 10 до 20 дни от приложението. Транслокацията на пропаквизафоп е по-бързо, когато плевелите са в активен растеж.

Дъжд паднал един час след приложението не намалява ефекта.

Вид на формулацията: ЕК – емулсионен концентрат

Област на прилагане на продукта: АЖИЛ 100 ЕК е одобрен за приложение в Република България както следва:

1. При слънчоглед, приложен в периода от фенофази на културата след „котиледоните са напълно разтворени“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: приложен във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото; - срещу многогодишни житни плевели: приложен при височина на плевелите 15-20 см; - срещу балур: приложен при височина на балура 10-20 см. Доза на приложение 80 мл/дка. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 90 дни.

2. При маслодайна рапица, приложен в периода от фенофази на културата след „разтворен първи лист“ (след ВВСН 11): - срещу самосевки от житни култури: Доза на приложение - 50 мл/дка във фаза на плевелите 3-5 лист. - срещу едногодишни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 90 дни.

3. При лози, приложен в периода от фенофази на културата от „покой“ до „омекване на зърната“ (ВВСН 00-85): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

 4. При картофи, приложен в периода от фенофази на културата след „разтваряне на първите листа на главното стебло“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: - Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 40 дни.

5. При лук, приложен в периода от фенофази на културата след „първи лист ясно видим“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

 6. При домати, приложен в периода от фенофази на културата след „първи същински листа на основното стебло“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

 7. При леща, приложен в периода от фенофази на културата след „развитие на първите листа“/“първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче“/„разлистен първи лист“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 50 дни.

 8. При памук, приложен в периода от фенофази на културата след „първи същински лист разтворен“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 90 дни. 9. При соя, приложен в периода от фенофази на културата след „разтворена първата двойка същински листа“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: приложен във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото; - срещу многогодишни житни плевели: приложен при височина на плевелите 15-20 см; - срещу балур: приложен при височина на балура 10-20 см. Доза на приложение 75-120 мл/дка. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 90 дни.

 10. При захарно цвекло, приложен в периода от фенофази на културата след „видима първа двойка листа, все още неразтворени“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 45 дни. 11. При тютюн, приложен в периода от фенофази на културата след „първи същински лист на основното стъбло“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 40 дни.

 

Разрешени минимални употреби:

1. При моркови, магданоз-корен и спанак, приложен в периода от фенофази на културата след „разтворен първи същински лист“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

 2. При чесън, приложен в периода от фенофази на културата след „първи лист ясно видим“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

3. При патладжан, приложен в периода от фенофази на културата след „първи същински листа на основното стебло“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

 4. При фасул, грах, бакла и нахут, приложен в периода от фенофази на културата след „развитие на първите листа“/“първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче“/„разлистен първи лист“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 50 дни за варива (фасул, грах, бакла, нахут); 40 дни за пресен фасул и пресен грах.

 5. При копър, приложен в периода от фенофази на културата след „първи същински лист разтворен“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 125 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-125 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

6. При лен, приложен в периода от фенофази на културата след „първи същински лист разтворен“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 90 дни.

 7. При броколи, приложен в периода от фенофази на културата след „ разтворен първи същински лист“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: 30 дни.

 8. При декоративни горски дървесни видове и разсадници, приложен в периода от фенофази на културата след „ развитие на първите листа“ (след ВВСН 11): - срещу едногодишни житни плевели: Доза на приложение - 75-120 мл/дка във фаза на плевелите 2-3 лист до удължаване на стъблото. - срещу многогодишни житни плевели: Доза на приложение - 150-200 мл/дка при височина на плевелите 15-20 см. - срещу балур: Доза на приложение 100-150 мл/дка при височина на плевела 10-20 см. Количество на работен разтвор: 20-60 л/дка. Максимален брой приложения на сезон: 1. Карантинен срок: не се изисква.

---------------------

• Много чувствителни видове плевели ( ≥ 85 %): балур от семена и коренища (Sorghum halepense), видове овсига (Bromus ssp.), див овес (Avena fatua), зелена кощрява (Setaria viridis), сива кощрява (Setaria glauca), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), обикновен троскот (Cynodon dactylon), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), пълзящ пирей (Agropyron repens).

 • Умерено чувствителни видове плевели (от 75% до 84%): английски райграс (Lolium perenne), италиански райграс (Lolium multiflorum).

• Умерено устойчиви видове плевели (от 60% до 74%): едногодишна метлица (Poa annua).

• Устойчиви плевели видове плевели: видовете власатки (Festuca ssp.), видовете острици (Cyperus ssp.) и широколистни плевели.

 

 

 


 Продадено 
  • Модел: АЖИЛ 100 ЕК
  • 0 Брой в наличност


Този продукт беше добавен в нашия каталог на 06 февруари сряда, 2019.

Посетителите които закупиха този продукт, закупиха също и...Вашият IP адрес е: 3.231.220.225
Copyright © 2020 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE