NEW SITE

ВАЛМЕК - 1Л

63.99лв.  46.99лв.
Спести: 27% отстъпка
С ДДС

ВАЛМЕК е локално- системен инсектицид/акарицид, който действа чрез контакт и поглъщане. Съдържа активното вещество абамектин, ефективно срещу подвижните форми на неприятелите. Максимално ниво на смъртност на неприятелите се достига 3 до 5 дни след третирането. След приложението на продукта насекомите се хранят по-малко и повредите в този период са минимални.

ПРЕПАРАТ СЪС СЪЩОТО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

 

 РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При лози (винени сортове): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) в доза 25 - 100 мл продукт /дка (50-100 мл продукт/100 л вода), приложен с 50-100 л вода / дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите. Максимален брой приложения: 1 Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 10 дни Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69). 2.

При лози (десертни сортове): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) в доза 50-120 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100 л вода), приложен със 100-120 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите. Максимален брой приложения: 1 Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 10 дни Да не се третира по време на цъфтеж (ВВСН 60-69). 3.

При ягоди (в оранжерии) : - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranуchus urticae), ягодов (цикламов) акар (Phytonemus pallidus) и листоминиращи мухи (Liriomyza spp.), в доза 15-100 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100 л вода), приложен с 30-100 л вода / дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите / първи снесени яйца на листоминиращите мухи. Максимален брой приложения: 2 Интервал между приложенията (минимален): 7 дни Карантинен срок ( минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни 4

 При домати (полски): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), сребрист цитрусов акар (Polyphagotarsonemus latus) и листоминиращи мухи (Liriomyza spp.), в доза 15-100 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100л вода), приложен с 30-100 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите/ първи снесени яйца на листоминиращите мухи. Максимален брой приложения: 3 Интервал между приложенията: 7 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни.

 При домати (в оранжерии): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), сребрист цитрусов акар (Polyphagotarsonemus latus), доматен акар (Aculus lycopersici) и листоминиращи мухи (Liriomyza spp.), в доза 15-100 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100л вода), приложен с 30-100 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите/ първи снесени яйца на листоминиращите мухи. Максимален брой приложения: 3 Интервал между приложенията (минимум): 7 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни  

При патладжан (полски и в оранжерии): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), в доза 15-80 мл продукт/дка (50-80 мл продукт/100л вода), приложен с 30-100 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите. Максимален брой приложения: 3 Интервал между приложенията (минимум): 7 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни

При марули и салати (полски): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), сребрист цитрусов акар (Polyphagotarsonemus latus) и листоминиращи мухи (Liriomyza spp.), в доза 15-100 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100л вода), приложен с 30-100 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите/ първи снесени яйца на листоминиращите мухи. Максимален брой приложения: 3 Интервал между приложенията (минимум): 7 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 7 дни

 При пъпеши, тикви и дини (полски/на открито и в оранжерии): - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) и листоминиращи мухи (Liriomyza spp.), в доза 15-100 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100л вода), приложен с 30-100 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите/ първи снесени яйца на листоминиращите мухи. Максимален брой приложения: 2 Интервал между приложенията (минимум): 7 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) при приложение в оранжерии: 3 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) при полска употреба/на открито: 5 дни 9.

 При краставици, корнишони и тиквички (в оранжерии) : - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) и листоминиращи мухи (Liriomyza spp.), в доза 15-100 мл продукт/дка (50-100 мл продукт /100л вода), приложен с 30-100 л вода/дка. Момент на приложение: при поява на първите подвижни форми на акарите/ първи снесени яйца на листоминиращите мухи. Максимален брой приложения: 2 Интервал между приложенията (минимум): 7 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни.

При праскови: - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), червен овощен акар (Panonychus ulmi) и кафяв ябълков акар (Bryobia rubricolus) в доза 50-120 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100л вода), приложен със 100-120 л вода/дка. Момент на приложение: след опадане на венчелистчетата до 14 дни преди прибиране на реколтата. Максимален брой приложения: 1 Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 14 дни.

При ябълки: - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) и червен овощен акар (Panonychus ulmi), в доза 60-96 мл продукт/дка (80 мл продукт/100л вода), приложен със 75-120 л вода/дка. Момент на приложение: след опадане на венчелистчетата до 3 дни преди прибиране на реколтата. Максимален брой приложения: 2 Интервал между приложенията (минимум): 15 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни

При круши: - срешу листни бълхи (Psylla spp.) в доза 37,5-120 мл продукт/дка (50-100 мл продукт/100л вода), приложен със 75-120 л вода/дка. - срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) и червен овощен акар (Panonychus ulmi) в доза 60-96 мл продукт/дка (80 мл продукт/100л вода), приложен със 75-120 л вода/дка. Момент на приложение: след опадане на венчелистчетата до 3 дни преди прибиране на реколтата. Максимален брой приложения: 2 Интервал между приложенията (минимум): 15 дни Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - 3 дни. Техника на приложения при всички култури: конвенционална наземна техника.

 Да не се прилага през зимния период от ноември до февруари, в стъклени оранжерии при пъпеши, тикви, дини, краставици, тиквички и ягоди.

СЪВМЕСТИМОСТ: В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има предвид най-дългият карантинен срок и предпазните мерки препоръчани за най- токсичният продукт. В случай на отравяне, да се информира лекаря за продуктите, включени в сместа. МЕРКИ СРЕЩУ ПОЯВА НА РЕЗИСТЕНТНОСТ У НЕПРИЯТЕЛИТЕ: Като се има предвид присъщият риск от развитие на резистентност у вредителите към продукти за растителна защита, се препоръчва продукта да бъде използван в подходяща схема, включваща използването на продукти с различен механизъм на действие. Прилагането на продуктът да се редува с други ефективни инсектициди и акарициди. За да се избегне възможна проява на резистентност, този продукт да не се прилага последователно повече от два пъти.

РАБОТА С ПРОДУКТА: Навлизането в площите след третирането и преди да е изминал необходимия период от време, да се извършва в съответствие с разпоредбите за безопасност: да се избягва навлизане в третираните площи след дъжд, да се носи защитно облекло и подходящи ръкавици, за да се избегне пряк контакт на кожата с третираната растителност. По време на смесване/ зареждане и приложение да се носят лични предпазни средства.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половина с чиста вода. Прибавете необходимото количество от продукта и разбъркайте. След това допълнете с вода до желаният обем като продължавате да разбърквате. СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в плътно затворен контейнер на сухо, хладно и добре проветриво място с ограничен достъп. Да се пази от влага, от слънчева светлина и източници на топлина, открит огън и искри. Да се защити от замръзване. Да се съхранява под ключ, далеч от храни, фуражи и напитки.

 

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: Вдишване: да се премести експонираното лице от района на чист въздух незабавно. Дихателните пътища да се поддържат чисти. При спиране на дишането, да се направи изкуствено дишане. Ако експонираното лице е в състояние на шок, да се държи в покой и на топло, завито с одеяло. Незабавно да се потърси медицинска помощ. Контакт с кожата: да се отстранят замърсените дрехи. Кожата да се измие обилно с вода и сапун (ако няма изгаряния) в продължение на 15-20 минути. След контакт с кожата, да се нанесе крем с витамин Е или мляко за тяло. Ако симптомите не изчезнат, да се потърси незабавно медицинска помощ. Контакт с очите: очите да се промият обилно с вода или физиологичен разтвор, при повдигнати клепачи в продължение на поне 15 минути. Незабавно да се потърси медицинска помощ, както и в случай на симптоми на интоксикация или ако дразненето се увеличи и/или продължава. Поглъщане: да се предизвика повръщане и да се потърси лекарска помощ. Да се приложи активен въглен. НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ. За лекаря: Няма специфичен антидот. Симптоматично и продължително лечение. Противопоказания: епинефрин. УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Тел. +359 2 9154 409

 


 Продадено 
  • Модел: ВАЛМЕК - 1Л
  • 0 Брой в наличност


Този продукт беше добавен в нашия каталог на 03 октомври сряда, 2018.

Вашият IP адрес е: 44.200.194.255
Copyright © 2024 Агро Магазин - Джамбо 60
NEW SITE